DEKLARACIJA DRUŠTVENOG POKRETA PLAMEN

Društveni pokret Plamen je zasnovan na principima slobode, solidarnosti, ekonomske jednakosti, zakonske ravnopravnosti, poverenja, poštovanja, odgovornosti prema zajednici i transparentnosti. Ciljevi Društvenog pokreta Plamen su:

●         Društvo socijalne pravde  koje ispunjava potrebe svih ljudi bez obzira na njihovo imovinsko stanje;   

●         Život dostojan čoveka koji podrazumeva siguran posao, dom, hranu, jednak pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i lokalnom saobraćaju;

●         Društvena svojina nad sredstvima za proizvodnju, društvenim bogatstvima i prirodnim resursima. Društveni rudnici, fabrike, poljoprivredna dobra, javni prevoz i izvorišta vode;

●         Podela proizvoda rada kao zajedničkog društvenog bogatstva prema potrebama radnog čoveka a ne prema potrebama bogatih. Ukidanje radničkog ropstva u kapitalizmu – najamnog rada. Promena definicije rada i ukidanje odnosa poslodavac–zaposleni;

●         Demokratsko upravljanje privredom i javnim poslovima;

●         Osvajanje vlasti isključivo radi korenite promene društveno-ekonomskog sistema iz kapitalističkog u socijalistički;

●         Promena političkog sistema iz oligarhijskog u republički. Promena političkog uređenja iz krutog parlamentarizma u direktnu demokratiju  (od mesne zajednice do narodne skupštine, uključujući direktne izbore za ključne pozicije u javnim poslovima – sudija, načelnik policije i vojske, direktore škole, direktore javnih preduzeća itd.);

●         Ekonomija zasnovana na zadrugarstvu i horizontalnom upravljanju privredom;  Mogućnost i podsticaji radnicima da preduzeća u kojima su zaposleni pretvaraju u zadruge;

●         Industrija koja počiva na društvenim preduzećima koja su ekološki odgovorna (zaštita prirode i životne sredine); 

●         Jednak pristup pravosuđu za sve (javni novčani podsticaji za obezbeđenje jednakosti svih građana pred sudom);  

●         Puna sloboda sindikalnog organizovanja; 

●         Podsticanje na obrazovanje i stalno usavršavanje prema potrebama pojedinca za znanjem i u skladu sa razvojem opšte društvene proizvodnje;

●         Podsticanje slobodnog razvoja kulture i umetnosti. Dostupnost kulture i stvaralaštva svima;

●         Sloboda političkog i društvenog udruživanja bez obzira na imovinsko stanje građanina;

●         Ravnopravnost polova i puna rodna ravnopravnost;

●         Sekularno društvo u kojem su verske zajednice odvojene od države;

●         Razvijeni dobrosusedski odnosi sa drugim balkanskim narodima;

●         Ekonomski i diplomatski odnosi sa zemljama sveta, zasnovani na uzajamnom uvažavanju;  koordinisano delovanje sa progresivnim snagama u regionu i Evropi.

●         Vojno neutralna Srbija van NATO pakta ili drugih vojnih saveza;

●         Srbija izvan Evropske unije, koju smatramo za neuspeli projekat iza kojeg ne stoji politička volja Evropljana već krupni kapital; 

●         Društvo zasnovano na istorijskim dostignućima socijalizma, tolerancije, solidarnosti, antifašizma, internacionalizma, antirasizma, antiimperijalizma i ekološke odgovornosti;

Borba se nastavlja!

DRUŠTVENI POKRET PLAMEN

One thought on “DEKLARACIJA DRUŠTVENOG POKRETA PLAMEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s